معرفی

مشخصات فردی

اعظم عندلیب

نام - نام خانوادگی : اعظم   عندلیب

پست الکترونیکی : andalib@iaurasht.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی فناوری اطلاعات- تجارت الکترونیکی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه گیلان

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه کاشان

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : کامپیوتر

محل خدمت : مجتمع فنی

مرتبه علمی : مربی

پایه : 1

سمت اجرایی در دانشگاه : هیات علمی

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1394-07-01

اعظم عندلیب
اعظم عندلیب

محل خدمت :
    مجتمع فنی
مرتبه علمی :
    مربی
^